Privacyverklaring

Bureau De Bok verklaart dat de ICC/ESOMAR code leidend is in onze werkzaamheden met betrekking tot onderzoek. In deze code zijn de rechten van respondenten, het gebruik van wetenschappelijke principes, de onafhankelijke opstelling, de beroepsmatige verantwoordelijkheden van onderzoekers en de wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers vastgelegd.

De code is te vinden via https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_English_.pdf

Anonimiteit

Regelmatig krijgen wij vragen over anonimiteit tijdens metingen. Hieronder vindt u hoe wij omgaan met deze anonimiteit.

- Tijdens het onderzoek zijn bij ons als onderzoeksbureau adressen of e-mailadressen bekend, en wordt er ook herinnerd. De zorginstelling is verantwoordelijk voor het voorlichten over wat er met uw gegevens gebeurt (dat gegevens worden doorgegeven aan ons) en is verantwoordelijk voor het bieden van de mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen het doorleveren van uw gegevens. Wij wijzen instellingen altijd op deze informatieplicht.
 
- Wij krijgen altijd alleen maar gegevens die nodig zijn voor het versturen van een vragenlijst of e-mail (dus uw naam en (e-mail)adres), nooit zorginhoudelijke gegevens.
 
- De codes die gebruikt worden voor het invullen van een vragenlijst, zijn niet gekoppeld aan uw naam bij het verwerken van resultaten. We gebruiken uw (e-mail)adres dus alleen om een uitnodiging te sturen, maar niet bij het maken van een rapport.
 
- Wij doen aan de organisatie nooit uitspraken over welke personen wel of niet hebben meegedaan en geven resultaten ook alleen ‘algemeen’ terug (dus als algemene opgetelde percentages, nooit op het niveau van personen). Namen komen nooit ergens te staan en wij bekijken gemaakte opmerkingen ook altijd voordat een rapport naar de organisatie gaat (soms vullen mensen hier bijvoorbeeld zelf wel hun naam is, die verwijderen wij dan).
 
- Als de uitvoering van het onderzoek voorbij is (dus het versturen van uitnodigingen), dan worden bij ons ook meteen namen en e-mailadressen verwijderd. Wat overblijft, zijn alleen de resultaten in percentages per vraag.

- Wij scheiden binnen ons bedrijf het uitnodigen en het verwerken van resultaten ook. Met andere woorden: degene die de uitnodigingen verstuurt, houdt zich niet bezig met het maken van een rapport en omgekeerd. Degene die een rapport maakt, weet dus ook niet wie is uitgenodigd en kan hier nooit uitspraken over doen. 
 
- Wij worden hierop ook elk jaar getoetst (ISO- en CQ-certificering) en hebben het ISO-keurmerk voor marktonderzoeksbureaus, wat ons ook verplicht om deze zaken zo te organiseren. U kunt er dus van op aan dat niemand weet wat u geantwoord heeft en dit dus ook niet bekend wordt in de organisatie.
/
Volg ons op Twitter